Tekstboks: Tekstboks: Kiromanti eller håndlæsning er formodentlig af samme alder som astrologi, det vil sige en flere tusind år gammel måde, at tolke et menneskes personlighed, fortid, nutid og fremtid på.

Hænderne:

Det er vigtigt at forstå, at der er stor forskel på venstre og højre hånd. 

Højre Hånd: 
I denne hånd gemmer sig fremtidens gåde. Højre hånd viser os hvilken vej det er sandsynligt, vi vil tage gennem livet. Højre hånd rummer også det fysiske immunforsvar. Det er også den fysiske hånd, det vil sige hånden der viser, om vi er gode til at føre vore planer praktisk ud i livet. 

Venstre Hånd: 
Venstre hånd er en vidunderlig hånd, fordi den rummer så meget. Den rummer den tidlige barndom. Den rummer, den talentbeholder vi er født med og som vi forhåbentligt anvender. Den rummer billeder fra nutiden. Den drømmer og ofte spinder den guld og glimmer for os, men så sørger højre hånd for, at vi bliver realistiske. Venstre hånd viser det psykiske immunforsvar og som følge heraf viser den vort personlige overskud, her og nu. 

Håndforme: 
I håndformen læser jeg et menneskes umiddelbare væsen. Håndformen fortæller sin egen klare historie om det menneske, der bærer på disse hænder. Håndformen forandres gennem hele livet, således at vi i kraft af vor livskvalitet eller livsopgave her og nu, kan skaffe os den håndform til, som passer bedst til den givne situation. Vi kan godt, være spartelhåndede som udgangspunkt, men måske er der lavvande i kassen og så har vi brug for en firkanthånd til at strukturere indtjeningen for os. Vi kan også skaffe os en cirkelhånd på halsen, det er som regelen ikke så spændende, idet vi så er meget følelsesmæssige klemte. 

Håndformen ses: 
Når vi "klipper" fingrene af. Så ser vi fra håndleddet og ud mod knoerne. Så vil hånden danne én af disse former: 

Firkanthånden: 
Sidder på et menneske der er glad for struktur. Her skal der helst ikke ske noget uforudset alt for tit, der kan firkanthånden ikke lide, så skælder den ud og siger : at verden er sandelig gået af lave. Firkanthånden kan godt lide at tage fat i arbejdsopgaver som kan være rutineprægede. Firkanthånden er ofte meget kontant, både god til indtjening men slider for det, men også meget kontant med snakketøjet. Hvis vi skal skælde firkanthånden ud, så må det være fordi den kan være noget så pertentlig. Den har det ikke godt med, at efterlade et rodet køkkenbord eller et arbejdsbord der ikke er ryddet ved fyraftens tid.

Spartelhånden: 
Sidder på et menneske der er glad for alt andet end struktur. Okay, tænker spartelhånden, jeg kan da godt lige strukturere mig lidt, men det jeg skal over 15 gange det har en vis herre skabt !
Spartelhånden er opfindsom, og har sine små fingre i alt hvad der rører sig på arbejdspladsen og på vejen hvor den bor. Den er så nysgerrig og videbegærlig, at den må se den film og den må til den koncert, ellers kan den jo ikke snakke med. Spartelhånden sidder ofte på mennesker der er meget kreative, som rejser meget og som ofte kan være forud for deres tid. Ideer det er den god til at få og den er også god til at realisere dem. 

Cirkelhånden:
Har det ikke nemt. Den er stille, lidt forsagt og synes undertrykt af livet. Den har ligget under for alle mulige andre mennesker, været en stille undseelig tjenende ånd og nu er den træt af det hele, så nu kan det rende og hoppe. En cirkelhånd ved nemlig godt at den er gal og det er det heldige for den. Så en cirkelhånd er ved at rejse sig til oprør og så vil den forandre sig til en firkant- eller en spartelhånd. En cirkelhånd kan også være et udtryk for dyb sorg. Man har mistet én man holder af eller man ved man er meget syg, eller at den på enden måde er galt fat. 

Skålhånden: 
Er hjælperens hånd. Den kan bare ikke sige nej til at gøre tjenester, men modsat cirkelhånden så synes skålhånden, at det er dens kald her i livet, at ofre sig for andre mennesker. Den arbejder på sygehuse, i daginstitutioner og alle vegne i det hjælpende system. Skålhånden ses anderledes end de andre håndforme. Den ses ved, at hænderne danner en skål, når de bliver lagt på et bord med håndfladen op ad. Hundehvalpe, kattekillinger, posedamer og sliksyge børn går ikke forgæves til en skålhånd. 

Fingrene: 

Tommelfingeren: Tommelfingeren er udpræget et maskulint symbol. Den står for fremdriften, det er den vi skal videre med. Tommelfingeren står for logikken. Tommelfingeren er viljen - den personlige vilje. Jo mere den stritter og er sund og fyldig jo mere handlekraft. Selve knoglen inde i tommelfingeren er vores ryg. Tommelfingeren er en meget fysisk finger og for kvinden er tommelfingeren hendes krop. Man kan se på en kvindes tommelfinger om hun er glad for sin krop, så er den praktisk taget uden skader. Ondt i ryggen viser sig som pletter der kan falde ned over tommelfingeren. 

Pegefingeren: 
I pegefingeren læses magt. Det er sikkert derfor vi ikke bryder os om at blive peget på, med denne finger. Den rummer god magt og den rummer magt for magtens skyld. Den gode magt ses i fingeren som evnen til at få en dagligdag til at køre. Den står nemlig for økonomi, arbejde, børn, bolig, parforhold. Så i denne finger vil det fremgå, hvor meget magt man har over sin dagligdag. Men det er også en arrogant finger, der kan lide at dominere andre bare for dominansen skyld. Ofte er denne finger den der er mest skadet, med små sår og skrammer og pigmentforandringer. Det betyder jo så, at der er noget i vores dagligdag, vi gerne skulle have styr på og afhængigt af fingerens område, kan der aflæses hvad det helt konkret er. Nederste led, står eksempelvis for bolig og økonomi. På højre hånds pegefinger læser jeg starten på fremtiden da højre hånd er fremtidens hånd og pegefingeren her er fremtidens finger. 

Langfingeren: 
Hvor tommelfingeren rummer den fysiske rygrad rummer langfingeren den psykiske.
Langfingeren er udpræget følelsernes finger og i speciel grad kvindens finger. En kvindes forhold til sit mødrene ophav og sine egne døtre viser sig ofte her. Ligeledes læses der, i den form for kiromanti jeg bruger, psykosomatiske sygdomme i denne finger. Centralt ligger hele maveregionen placeret på det midterste led. Langfingeren viser hvordan vi har det med os selv og om vi gør de daglige ting, i følelsesmæssig overensstemmelse med os selv. Hvis vi synes, at vi gør noget over længere tid, vi ikke føler for, jamen, så begynder langfingeren, at snakke til os i form af små slag vi får på den, således at den ser lidt småskadet og forpjusket ud. Langfingeren bruges også i visse kredse som skråt op fingeren . Det er klart det må være den der skal bruges, fordi den netop er følelsernes ståsted. 

Ringfingeren: 
Ringfingeren er en vidunderlig finger. Den handler om de gode græske dyder. Kunst kultur filosofi religion. Den indeholder evnen til at gå i teatret, på udstilling, den sørger for at bidrage til ånden. Store kunstnere har ofte en lille påfuglefjer på ringfingerens blomme. Ringfingeren forelsker sig i livet og i personer og på det yderste led under neglen bor vort forelskelses hjerte. Her kan man læse, om et menneske føler sig svigtet af sin elskede, om det har været forliste ægteskaber, og om vi nu også passer den mere åndelige side af kærligheden. Vi husker, at den praktiske side af kærligheden læses i pegefingeren. Det er dejligt, at læse hænde på et menneske der har sine børn placeret på ringfingeren, det betyder at man har et åndfuldt forhold til sine børn, man bruger ikke så meget magt, men mere overtalelsens kunst. 

Lillefingeren:
Den rummer alle de ting som er lægende i sig selv, som forebygger, at man bliver syg. Den er helbredet overfor sygdomme, der ikke har sat sig alvorligt. Den forelsker sig, den leger i livet, den holder ferier, skaffer venner, den danser, den spiller musik, Den suger tingene til sig, den lærer nyt. Den er nemlig tilmed talen, den er diskussionerne, den er skriften, den er foredragsholderen og den er digteren. En sund lillefinger vil gerne kommunikere, det kan være at det er derfor den skal ud og stritte til selskaber og receptioner. 

Neglene:
Neglene sender også signaler til omverdenen. Lange negle er selvfølgelig et tegn på det feminine aspekt, men i håndens univers blandes dette aspekt med det maskuline. Når man har lange negle ønsker man at kunne rive i sine omgivelser. Lange negle ses jo oftest hos kvinder, men ses så til gengæld mest hos kvinder der ønsker at sende signal om, en erotisk farlighed eller en erhvervsmæssig farlighed. Alt for overdrevne lange negle, er et tegn på forvirrethed, underkastelse og egentligt kan jeg sige, at man kan sammenligne de alt for lange negle med en psykisk vedvarende ubalance. 

Alt for korte negle er jo så logisk nok et tegn på at man ikke skal have raget noget til sig. Man er en forsigtigper eller man er i en periode i sit liv, hvor man ikke kan håndtere flere opgaver og indtryk lige nu. Neglebidning ved alle hvad handler om det er nervøsitet. Hvis vi så skal tolke neglen rent håndtydningsmæssigt, skal vi ligge mærke til på hvilken finger neglen sidder. Det er i den del af livet som fingeren repræsenterer der er noget galt. Hvis en kvinde eksempelvis konstant bider sin tommelfingernegl ned, så er det et tegn på, at hun er i tvivl om sin fysiske tiltrækningskraft eller stresser på grund af sin mand, som regelen vil der være tale om begge dele. En lille måde man kan checke i hånden om man er stresset på er, at hvis man har små hvide skyer på neglene - så skal man slappe af. Det kaldes " søvnløse nætter " i Kiromantien. En sådan lille sky, som vi normalt vurderer som mangel på kalk, starter nede ved neglebåndet - det er nutid - man stresser og man ved det godt. Skyen er kommet for at blive i de næste fem måneder hvor den vokser med neglen ud for til sidst at blive klippet af. Derfor kan vi der læser hænder sige : " Jeg kan se at du var stresset på dit arbejde for 3 måneder siden ". Så er skyen nemlig flyttet midt op på neglen og i dette tilfælde vil det være højre hånds pegefingernegl der har skyen - fordi den står for arbejde. 

Sår og skrammer:
Sår og skrammer kalder jeg hændernes sladrehanke. De snyder ikke. Man kan have nok så fine hænder uden skrammer, rifter og sår og skal man så af sted og have læst hænder, så skrammer man sig på katten, eller på bilen. Det gør man fordi, at så skal der snakkes om det. Rifter og skrammer på tværs af håndens længde betyder problemer. På venstre hånd problemer der har vist sig. På højre hånd problemer der kommer. Igen skal man hæfte sig ved hvilken finger, man går og småskader, idet det er der problemerne viste sig eller vil vise sig. Sår og skrammer langs med håndens længde betyder succes på det område hvor de ligger. Hvis skrammerne ligger på håndens overflade er det knapt så dybt for en. Hvis de ligger inde i hånden, så skjuler man til dels problemerne for én selv og for omgivelserne. Det samme kan man gøre hvis der er dræn i økonomien. Så vil der som regelen vise sig en lille rød sprængning på pegefingerens grundled i venstre hånd. Hvis den ikke viser sig i den højre, jamen så løser det sig højre hånd er fremtiden. 

Vorter:
Vorter er skrig om hjælp på et område i livet. Man har et problem, men man har ikke fået gjort op med det og det nager og nager i ens underbevidsthed. Så prøver hånden at hjælpe til ved at producere en vorte i håb om at håndens ejer dog gider løse problemet én gang for alle. Igen skal der ses hvor vorten ligger. Vorte på guldfingeren betyder at man længes efter kærlighed på et åndeligt plan og har haft denne længsel ganske længe. Vorte på pegefingeren kan betyde, at man ikke magter sit arbejde, der bliver stillet for store krav til én og man kan ikke honorere dem. Men vorten kan også ses på samme finger, ved mennesker der ikke synes de bliver værdsat for det de gør arbejdsmæssigt og i hjemmet. Ros mig siger vorten så. 

Brandsår:
Repræsenterer altid en dyb, dyb sorg. Brandsår på håndleddet vil vise, at denne person har mistet en kær. Er svigtet i kærligheden. Brandsår må ikke tolkes på højrehånden som er fremtidshånden på denne måde. Vi kan altså ikke sige, at fordi vi får et brandsår på højre hånd så er der en der dør. Ved brandsår tolkes højrehånden som fortid eller her og nu. 

Månen: 
Månen er det stykke på hånden, der ligger fra lillefingerens rod og strækker sig ned over hånden ind til håndleddet. Det stykke man bruger til at give håndkantslag med. Hvis du trykker din hånd let - ikke hårdt mod et underlag - og du ikke har et lille buet kødfyldt hvidt stykke her, så skal du overveje om du dagdrømmer nok, det er nemlig ingen skade til. Hvis du der i mod har et smukt buet stykke liggende her - så er du en drømmer. Og det er ikke så tosset endda. 

Familiebjerget 
Familiebjerget viser om vi har hygge derhjemme. Om vi er gode til at holde skumring og have det rart med vore kære. Familiebjerget skal helst bule op og udgøre en sund muskel. Er familiebjerget sunket sammen, eller riftet og skrammet så savner vi intimitet. Familiebjerget er det kødfulde stykke der ligger på håndoverfladen mellem tommelfingeren og pegefingeren. Har man vorter der og det har mange så er det et skrig om intimitet. Dette ses oftest hos ældre mennesker der har mistet deres partner eller det kan ses ved den moder der beklager, at ungerne flyver fra reden. 

Knoerne: 
Knoerne er det sted i hånden hvor personligheden bor. Hvis vi af en eller anden grund har en mindre krise, så vil vi begynde at skramme knoerne eller de vil blive rødlige og mangle fugt. Dette er et tegn på forandringer der er på vej eller som sagt en mindre krise på et livs område. 

Håndleddet: 
Håndleddet er sjælens bolig. Hvis vi begynder at skramme og lædere vore håndled, så er det tegn på meget dybe kriser. Måske er det grunden til - håndlæsningsmæssigt betragtet at mennesker vælger at skære i deres håndled hvis de ikke ønsker at være her mere. Det ville være mere effektiv, at skære sig andre steder i kroppen men vi vælger håndleddet - fordi sjælen er træt - den kan ikke mere. Alderdommen og hvordan den læses i hånden er der mange bud på og myter omkring. Alderdommen læses fra håndleddet og op af højre hånds underarm. Vi har nogle bånd liggende på tværs af underarmen her helt nede ved håndleddet. Hvis man bøjer hånden meget stærkt og overdrevet kan vi se disse bånd. Et bånd regnes for 30 år. Man kan dog ikke lave dette lille forsøg, hvis man er under de 30 år. Heldigvis. Børn har ikke de bånd unge mennesker har ikke de bånd og heldigvis for det !.

Linjerne: 

Skæbnelinjen:
Rejser sig som regelen fra håndleddet på indersiden af hånden og går op i mod langfingeren. Skæbnelinjen har mange fællestræk med det astrologiske stjernetegn og viser, hvorledes mennesket forvalter sit livs embede. En skæbnelinje der krummer ud mod tommelfingeren vil vise, at personen er ved at få styr på sit liv og varsler om bedre økonomiske eller kærlighedsmæssige tider. 

Hjertelinjen: 
Hjertelinjen kommer gående ind i hånden fra området under lillefingeren og ender som regelen mellem langfingeren og pegefingeren. Den handler om alt hvad der har med hjertes affærer at gøre. En meget lang linje betyder at kærlighedslivet leves på motorvejen og man er ikke bange for at udforske alle kærlighedens områder. Angreb på immunforsvaret viser sig også på hjertelinjen. Det kan være alt fra banale influenzaer til de mere alvorlige sygdomme. Dette varsler sig i venstre hånds hjertelinje, som små øjne eller blink, der ligger og kigger på én inde i selve linjen. De er som regelen blålige. Inden man er syg og ved at nu ligger man med snotnæse, skal disse øjne eller blink dog vandre ind i hånden og igennem Solskinslinjerne som ligger under guldfingeren. Der vil de ofte brænde op og sygdommen blev ikke til noget i denne omgang. 

Solskinslinjerne: 
Solskinslinjerne er helt vidunderlige. De ligger i begge hænder og falder ned som små fine linier fra guldfingeren. Jo flere jo bedre og jo længere jo bedre. De holder os raske. De viser om vi har humør og mod på livet. De brænder sygdomme væk. Hvis du mangle nogle af disse linjer - så er det ud og finde solskinnet i dit liv igen. Ingen af håndens linjer ligger fast de forandres hele tiden og nye kommer til. 

Livslinjen: 
Livslinjen er den linje der omkranser området under tommelfingeren. Den fortæller i venstre hånd om barndommen og den kan fortælle om tidligere liv. Livslinjen har ikke noget at gøre med længden af livet, som mange tror, den har mere noget at gøre med intensiteten i livet. På højre hånds livslinje, kan der læses hvorledes det vil gå ens børn og hvor mange man får eller skulle have haft. Også børn på "gule plader" dukker op her. 

Hovedlinjen: 
Hovedlinjen springer ud det samme sted som livslinjen men ender som regelen midt mellem håndled og lillefingeren. Den linje fortæller om fornuft og om praktikeren eller teoretikeren. En meget tydelig markeret hovedlinje tyder på teoretikeren, den der elsker at gruble. En mindre markeret linje fortæller om, et mennesker der hellere vil leve livet uden de store indviklede overvejelser. 
Hvad er håndlæsningKattesundet 7, 4900 Nakskov- Telefon 2196 4656  -  Mail: hl.lolland@gmail.comwww.hl-lolland.dkTekstboks:

 

Hvordan foregår en håndlæsning:


Først spørger jeg ind til om der er områder du ønsker belyst, eller om vi skal se, hvad der viser sig. Jeg starter med at læse overhånden, hvor din situation før og til nu viser sig.

 

Jeg ser på hvilken personlighed du er, hvilke muligheder og ud-fordringer der er i dit liv lige nu. Jeg finder det/de temaer, der presser sig på og derefter går vi ind i hænderne og læser på linier, bjerge, følelses-mæssige billeder, tem-perament, børn og pårørende, måske dit kraftdyr, hvis det viser sig. Når vi har set på hændelser, muligheder og beskeder til dig, læser jeg ca 2 år frem i dine hænder. Seancen opta-ges på cd hvis du ønsker det.

Forside

Hvad er

håndlæsning

Blindtegning

Uddannelse

Priser

Gavekort

Kontakt

Forside

Hvad er

håndlæsning

Blindtegning

Uddannelse

Priser

Gavekort

Kontakt